4

Text Box: Maila mig om önskat föredrag 
shekinah@telia.com

65 st Föredrag, Seminarier Konferenser och Workshops arrangerade av Sällskapet för Parapsykologisk Forskning SPF

januari 2003 – maj 2008

2003

30 januari 2003
Madeleine Lagerfelt-Lienhard :
Vad tror vi om de parapsykologiska fenomenen ? -Vilka upplevelser har vi haft?

20 februari 2003 
Göran Brusewitz:
Sökta samband inom parapsykologin?

12 mars 2003 :
Göran Brusewitz och Madeleine
Lagerfelt-Lienhard inleder diskussion om Paranormala upplevelsers betydelse för forskningen

27 mars 2003 
Jon Mannsåker, Norska Sällskapet för Psykisk Forskning :
Kan militären använda fjärrseende? Om forskningen i USA kring "remote viewing"

23 april 2003 
Stefan Schmidt, Freiburg:
Känner man på sig om man är iakttagen?

24 april 2003 
Stefan Schmidt, Freiburg:
Finns det några teorier som kan förklara telepati?

13 maj 2003 :
Dr. Edwin May:
Solida bevis för prekognition ? Kan vi förutsäga framtiden? Sökandet efter en fysiologisk bekräftelse.

14 maj 2003 :
Dr. Edwin May:
Vilka bilder fungerar bäst i telepati? Aspekter från entropin på parapsykologi

25 september 2003 :
Mr. Russel Targ:
Användes telepati under kalla kriget? Telepati och fjärrseende - de bästa bevisen

26 september 2003 :
Mr. Russel Targ:
Kan kvantfysik förklara avståndshealing?

14 oktober 2003 :
Fil dr Lars-Eric Uneståhl:
Parapsykologi och hypnos - hur ser sambanden ut?

6 november 2003 :
Fil dr Jan Dalkvist :
Parapsykologin och dess kritiker - ris och ros

27 november 2003 :
F d chefredaktör Ingvar Laxvik :
Har miraklet en plats i nutida gudstro?

4 december 2003 :
Göran Brusewitz, ordförande i SPF:
Lever vi i ett psi-fält? Rapport från en konferens

2004

22 januari 2004 :
Fil dr Ulla Böwadt, Universitetet i Århus :
Parapsykologi och kvantfysik - olika scenarier

19 februari 2004 :
Torbjörn Sassersson:
Om ut-ur-kroppen-upplevelser

17 mars 2004  :
Professor Erlendur Haraldsson:
Apparitions of the dead

22 mars 2004 :
Professor Gary Schwartz:
The Afterlife Experiments

17 mars 2004
Professor Erlendur Haraldsson, Universitetet i Reykjavik :
Apparitions of the dead - alleged contact with the dead

15 april 2004 :
Professor Peter Århem, Karolinska Institutet :
Neurofysiologin och medvetandet

6 maj 2004
Professor emeritus Martin Johnson, Lunds Universitet:
Finns paranormala fenomen?

13 maj 2004
Doktorand Anneli Goulding, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet :
Paranormala fenomen, positiva och negativa sidor

21 september 2004
Rupert Sheldrake
Unexplained animal and human abilities

22 september 2004
Rupert Sheldrake
The sense of being stared at

11 november 2004
Professor emeritus Jens Tellefsen:
Nollpunktsenergin (ZPE) -hur ser fysiken på detta fenomen?
Vad är nollpunktsenergi, och vilka tekniska
tillämpningar kan man tänka sig? Berör den parapsykologiska fenomen på något sätt? Har denna energi något samband med t ex
subtila energier eller bioenergi?

2 december 2004
Något nytt på telepatifronten?
Jan Dalkvist, Joakim Westerlund, Göran
Brusewitz och Jan Fjellander
rapporterar från parapsykologikonferensen
i augusti i Wien, då
bl a Jan D och Joakim redovisade

2005

27 januari 2005
Professor Henry Montgomery Stockholms Universitet:
Forskningsläget i parapsykologin - En utomståendes intryck.
Henry Montgomery är professor i kognitiv
psykologi.

17 februari 2005
Redaktör Anna Schytt SVT, Vetenskap:
Vetenskap i TV-rutan
Anna Schytt berättar om arbetet med SVTs
vetenskapsprogram. Hon visar och kommenterar
inslag de haft om parapsykologi.

31 mars 2005
Doktorand Anneli Goulding Göteborgs Universitet:
Paranormala upplevelser -positiva och negativa sidor

23 – 24 mars
Dr. Edwin May och Joe McMoneagle:
Workshop om remote viewing

12 maj 2005
Det blir videokväll  - fransk tv-reportage om
parapsykologisk forskning

26 maj 2005
Stephen Braude, filosof och författare, University of Maryland:
Survival Research - Can we make science out of it?

22 september 2005
Psykoanalytiker Eve Suurvee-Råstrand:
En psykoanalytikers syn på parapsykologi
I föredraget reflekterar hon främst över fenomenet
telepati som hon allt som oftast upplever i sin
kliniska verksamhet.

31 oktober 2005
Fil dr Holger Bösch Universitetssjukhuset i Freiburg:
Can man influence matter?
Bösch har gjort en metaanalys av experimenten att
påverka slumptalsgeneratorer (global consciousness
projekt), mikro-Pk.

 4 oktober 2005
Fil dr Stanley Krippner Saybrook Institute, San Francisco:
Can ’channeling’ work? What can science say about the phenomena in the
movie ”What the bleep do we know”?

8 december 2005
Jan Fjellander:
Rapport från Living the Fieldkonferens
Intryck av bl a Cleve Backster och
ex-astronauten Edgar Mitchell
Jan Fjellander besökte förra hösten konferensen
Living the Field i London, som bla gästades av
Cleve Backster och ex-astronauten Edgar Mitchell.

2006

 26 januari 2006
Läkaren mm Jan Pilotti:
Hur kan en tredimensionell hjärna skapa fyrdimensionella upplevelser?
Materialismen är en obevisbar tro! Jan föreslår en teori där han utgår från upptäckter och problem inom flera områden: teoretisk fysik, neuro- och sinnesfysiologi, filosofi samt studiet av nära-döden-upplevelser (NDU) och utomkroppsliga upplevelser (UKU). dén kan ge en rimligare

30 mars 2006
Jens Tellefsen
Kan man skapa tankespår till föremål ?
Om forskningen kring psi-spåret

11 maj 2006 
Debatt och dialog mellan
Jan Pilotti och Jan Dalkvist
Hjärnans medvetande eller medvetandets hjärna
En fråga om världsbild som inte
kan avgöras vetenskapligt?

15 juni 2006
Neuropsykiater Peter Fenwick, London:
Medical research on NDE, possible models of explanation samt Mind / brain relationship

SEMINARIUM 17 juni 2006
Neuropsykiater Peter Fenwick, London
An expanded model of consciousness

KONFERENS 3 augusti
Parapsychology as a 21st Century Science
Dean Radin, PAs ordförande, - Institute of Noetic Sciences
Daryl Bem, Cornell University
Etzel Cardeña, Professor, Lunds Universitet
Stanley Krippner, Professor,
Saybrook Graduate School, San Francisco
William Roll, Ph D, University of West Georgia
Michael Thalbourne, - University of Adelaide, Australien
Jessica Utts, Professor, - University of California at Davis

KONFERENS 4-6 augusti 2006
Internationell konferens på Hasselbacken i Stockholm

23 SEPTEMBER
Kan man skapa tankespår till föremål ? - Praktiska övningar
Jens Tellefsen leder en utflykt kring psi-spåret
och har förberett några enklare experiment.

5 oktober 2006 :
Rapport och diskussion om PA-konferensen och vår egen för-konferens

26 oktober 2006
Kan förmågor överföras vid
transplantation av organ?
Föredrag och illustration med video, Göran
Brusewitz och Jan Fjellander

30 november 2006
Clas Svahn, ordförande i UFO-Sverige
Möten med ’utomjordingar’ – finns förklaringen hos människan själv?

7 december 2006
Peter Ullgren, Lunds Universitet
Om herrgårdsspöken mm

2007

25 januari 2007,
Experiment med telepati
SPF ordnar experimentkväll

15 februari 2007,
Paavo Pylkkänen, filosof vid Högskolan i Skövde
Mind, Matter and the Implicate Order

22 mars 2007
Docent Adrian Parker, Göteborgs Universitet
Är tvillingar bättre på telepati än andra?

19 april 2007
Professor Bernard Carr  London University
Parapsychology as a bridge between Matter and Mind Can physics be extended to accommodate psi?
Bernard Carr var under fyra år ordförande för engelska SPR, den engelska motsvarigheten till SPF. Carr är astronom och talar om psi som länken mellan parapsykologi och parafysik.

SEMINARIUM 5 maj, 2007
Dr. Anabela Cardoso
Evidence of life after death?
A survey of the present research status of Instrumental TransCommunication may give an answer. ITC means anomalous communication (voices, pictures, messages) via radios, computers and other electronic devices. Föredragen hålls på engelska. Rikligt med illustrationer.
Under seminariet presenteras forskningen kring det elektroniska röstfenomenet (det som tidigare kallades ”bandröster”) och sk Instrumental TransCommunikation, ITC, som innebär hittills oförklarad kommunikation (ljud, bilder, ”meddelanden”) via radio, datorer och andra elektroniska medier. Seminariet hålls på engelska. Rikligt med illustrationer.

31 maj 2007
Jan Cederquist
Slumpen är ingen tillfällighet
Under flera år var Jan Cederquist en av Sveriges främsta inom reklambranschen.Han har också haft ett intresse för mer vetenskapliga frågor, som han nu helt ägnar sig åt, bl a genom att skriva om dem. Han gav för något år sedan ut en bok om Slumpen, ett tema han denna kväll håller föredrag om.

1 september 2007
Kan man skapa (och detektera) tankespår till föremål ?  -.Praktiska övningar
utflykt kring psi-spåret och slagruta med Jens Tellefsen

SEMINARIUM 22 september 2007
PhD. Serena Roney-Dougal. England, från Psi Research Centre.
A/ Where Science and Magic meet,
B/ The Earth’s Magnetic Field, Dowsing & Sacred Sites.

11 oktober
Jan Fjellander inleder
en diagnosmetod i medicin som ryssen Korotkov utvecklat baserat på Kirlian-fenomenet

8 november
Fil dr Anna Carlstedt
En språkanalys av Nostradamus
Anna Carstedt är språkve tare på Stockholms Universitet och doktorerade 2006 på en avhandling om Nostradamus, världens första doktorsavhandling om honom. Hon redogör för svårigheterna att tolka Nostradamus språk och dra slutsatser.

29 november
Jens Tellefsen, professor emeritus,
Fysikens grunder och rumtidens ”krumbukter”
Jens Tellefsen, professor emeritus, beskriver i välillustrerad form våra olika dimensioner, rum, tid, rumtidens ”krumbukter”, krökt rumtid, parallella rum etc. Ev. berör han också kvantmekanikens gränsland, sammanflätning, sk entanglement.

2008

25 januari,
Professor Konstantin Korotkov, St. Petersburg
Gas Discharge Visualization technique

SEMINARIUM: 26 januari ,
Professorn i fysik Konstantin Korotkov St. Petersburg State University
Ny diagnosmetod för ”subtila energier” och paranormala fenomen?
Professor Korotkov har vidareutvecklat den sk kirliantekniken till något han kallar GDV (Gas Discharge Visualization technique). Det man ser på bilderna med denna teknik påminner mycket om det man kallar ”auran”.

14 februari
Jens Tellefsen
EPR-paradoxen, kvantfysiken och parapsykologin
Jens Tellefsen, professor emeritus, håller föredrag om sammanflätade partiklar, om kvantoptik och om kvantdatorer. EPR-paradoxen handlar om vad som händer om man skickar två identiska elementarpartiklar i motsatt riktning, efter att de har tillhört samma ursprungsatom mm. Dessa två mikroenheter kommer då att för evigt vara sammanflätade med varandra, även efter 100-tals meter och för all framtid. I sitt föredrag kommer Jens att berätta om bakgrunden till detta märkliga och fullständigt kontraintuitiva fenomen.

27 mars
Gustaf Rådström
Sidney Alrutz, Sveriges förste parapsykolog
Gustaf Rådström skrev i våras (2006) en väl mottagen C-uppsats om Sidney Alrutz i ämnet idéhistoria på Stockholms universitet. Sidney Alrutz var Sveriges första parapsykolog och var också den som grundlade den experimentella psykologin i Sverige. Han var docent i fysiologi vid Uppsala universitet.

16 april
Carinne Löfgren-Williams och Elisabeth Lannge
” Om väggar har minnen ” ”Spökerier”
Denna kväll besöker vi Stocksundstorps gård, där vår värd Carinne Löfgren-Williams inleder med en historisk exposé över platsen och om dess eventuella subtila besökare. Vi får också kommentarer av ett medium som både kan delge sina tidigare erfarenheter av spökerier och dessutom känna av atmosfären på plats, Elisabet Lannge, medlem i Sällskapet och känd bl a från TV-satsningarna Andarnas makt, Det okända och Akademin för det okända.

SEMINARIUM:18 maj 2008,
Professor Stuart Hameroff Center for Consciousness Studies, The University of Arizona.
Om kvantbiologin öppnar dörren till medvetandet, finns då rum även för själen?
A/ The conscious pilot model, with a bit of the quantum and microtubules.
B/  The Penrose-Hameroff model, decoherence and biological feasibility, and philosophical implications.

Du som vill se föredrag som inte finns uppladdat

 

Under 2003 till 2008 spelades föredrag in antingen på video eller ljudband.

Inte alla finns bevarade men de mest kända föredragshållarna finns på video och en del på ljudband.

Se på listan föredrag 2003-2008

Om du mailar mig så kan jag kontrollera om de finns och lägga upp dem för nerladdning.

Eller göra en DVD skiva av dem.

 

shekinah@telia.com

>

Hem

>

Ljudinspelningar

>

Gratis videos

>

Betalvideos

>

Föredrag 2003-2008